18.jpg
ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"א תכף מסתיימת!
לפרטים על תכניות הלימודים לחץ כאן

משרד: 058-6887555           kol.atzmotai.dance@gmail.com

אייל עוגן: 052-6071051      eyal1264@gmail.com

:הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

דברו אתנו

טל': 058-6887555

רח' הפרסה 3- קניון רב מכר תלפיות, ירושלים. 

כל עצמותי תאמרנה

בית הספר לתאטרון מחול לגברים