top of page
VJE_0198.JPG

תרומות

תורמים מעל 360 ש"ח יקבלו כאות הוקרה כרטיס זוגי בהזמנה
לכל אחת מהפקות בין שמיים לארץ

התרומות לקרן מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

לתרומה לקרן לחצו כאן

מוזמנים לתמוך בנו. 

bottom of page