קרן המלגות

ערב סיכום תשע"ח, צילום: יוני מאיר

ביה"ס "כל עצמותי תאמרנה" מעוניין לעזור לתלמידים שחפצים ללמוד בביה"ס אך שכר הלימוד מהווה חסם עבורם.

לשם כך ייסד ביה"ס קרן מלגות לתלמידים בעלי קושי כלכלי.

המלגות יהיו חלקיות או מלאות ע"פ הצורך וע"פ יכולת הקרן.

 

המועמדים יבחנו לקבלת מלגה על פי הקריטריונים הבאים:

  • השתייכות לפריפריה גיאוגרפית או חברתית

  • מצב סוציו-אקונומי

  • חיילים משוחררים

  • מועמדים שלא קיבלו מלגה ממקור אחר

 

כמו כן, ידונו בקשות מיוחדות עם פניה אישית ומנומקת לקרן, של המועמד או הוריו.

 

ועדת המלגות של הקרן תורכב מנציגי הנהלת בית הספר, נציגי הנהלת עמותת בין שמיים לארץ ונציג התורמים.

הועדה תתכנס בחודש ספטמבר לקבלת החלטות לקראת שנת הלימודים.

תורמים מעל 360 ש"ח יקבלו כאות הוקרה כרטיס זוגי בהזמנה

לכל אחת מהפקות בין שמיים לארץ

התרומות לקרן מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

לתרומה לקרן לחצו כאן