top of page

תקנון תשפ"ה

ברוכים הבאים לבית הספר לתנועה ומחול לגברים "כל עצמותי תאמרנה". אנו מקדמים את פניכם בברכה ומאחלים למסע טוב ומשמעותי יחד.
על מנת שנפיק את המיטב ממסגרת הלימודים אנו מבקשים לכבד את דרכי ההתנהלות והעקרונות המפורטים בהמשך. שמירה על דרכי התנהלות אלו מביעה בסיס לתקשורת נכונה המושתתת על כבוד, אמון ואחריות הדדית – אלו מהווים את המצע הנחוץ להתפתחות אישית ומקצועית לתלמידי ומורי בית הספר. 

תנאי הקבלה לבית הספר:
1. השתתפות ביום פתוח או באחת מפעילותיו הפתוחות של בית הספר
2. תשלום דמי הרשמה לביה"ס (400 ₪) 
3. ראיון התאמה אישי עם הנהלת בית הספר או עם נציג מטעם בית הספר
4. אישור תקנון בית הספר והצהרת התלמיד בחתימת טופס ההרשמה
5. תשלום שכר לימוד מלא 
6. מילוי טופס הרשמה
 

הגעה והתנהלות בסטודיו:
1. על מנת להיכנס באופן נכון לשיעור יש להגיע כ-15 דקות לפני השיעור. להחליף לבגדי עבודה, לכוון ולהכין את הגוף לקראת השיעור. זכותו של המורה להורות למאחרים שלא להשתתף בשיעור או בחלק ממנו.
2. הכניסה לסטודיו היא אישית ושקטה, אין להפריע לאלו שמתכוננים לשיעור.
3. בזמן השיעור יש ללבוש בגדים מתאימים לתנועה ולהצטייד בבקבוק מים.
4. על היעדרות יש להודיע מראש להנהלת בית הספר. להוציא מקרים של שירות מילואים או חלילה מחלה, אין אפשרות להחסיר למעלה משני שעורים, בכל סמסטר, בשנה. במקרה של חיסור מוצדק יש להודיע מוקדם ככל הניתן.
5. תלמיד שעליו לעזוב שיעור לפני סופו, יודיע על כך למורה לפני תחילת השיעור ויקבל את אישורו.
6. על מנת לשמור על מרחב נקי ואסתטי, שיאפשר ריכוז ועבודת ריצפה נעימה לכולם, יש להניח את הציוד בצורה מסודרת, טלפונים ניידים יכובו עם הכניסה לסטודיו.
 

תכנית הלימודים:
התכנית תתקיים בימי ראשון בשעות 16:30-21:00, שלישי בשעות 14:00 -9:00 ורביעי בשעות 16:00 -9:00 
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת הלימודים בכל שלב.
 

פרויקטים:
1. במסגרת הלימודים נדרשים התלמידים לכתוב עבודות, לחבר ריקודים וללמד תלמידים אחרים. קבלת התעודה מותנית במילוי כל החובות לתכנית הלימודים.
2. פרויקט הסיום בשנה ד' יבחר על ידי התלמיד ובאישור הנהלת בית הספר.
3. במסגרת הלימודים יערכו ערבי סיכום בכל סוף שנת לימודים, ההשתתפות בערבים אלו היא חלק ממחויבות התלמיד.

 

תשלומים ומלגות:
1. התשלום עבור שנת לימודים הוא  הינו ____________ ₪ .

בנוסף לכך דמי הרשמה בסך 400 ₪ לנרשמי שנה א'. הרשמה לשנת הלימודים תתאפשר עד 22/10/24. 

פריסת התשלומים היא עד שמונה תשלומים מחודש ספטמבר ועד לחודש מאי לעשירי של כל חודש לועזי.
2. הנחת הרשמה מוקדמת תוענק לתלמידים. גובה ההנחה ייקבע בכל שנה מחדש ולכל קבוצה בנפרד.  

 

הפסקת לימודים:
1. במידה והתלמיד שוקל את המשך לימודיו בבית הספר, יש להודיע בדוא"ל למזכירות בית הספר. מזכירות בית הספר תיצור קשר עם התלמיד על מנת לתאם שיחה אישית בשבוע העוקב להודעה עם הנהלת בית הספר. לאחר שבוע לכל היותר מהשיחה האישית, על התלמיד להודיע בדוא"ל למזכירות בית הספר על החלטתו.
2. במקרה של עזיבת הלימודים ולאחר ההודעה בכתב למזכירות בית הספר, יתבצע החזר לתלמיד בניכוי אחוזים משכ"ל, לפי הפירוט הבא: עד חודש לפני פתיחת הלימודים - ינוכו 20% משכ"ל, עד תחילת שבוע 4 ללימודים- 35%, עד תחילת שבוע 9 ללימודים- 50%, עד תחילת שבוע 12 ללימודים- 70%.

לאחר מכן לא יתאפשר החזר כספי. הסכום יחושב ע"פ שכר לימוד מלא. כמו כן, אין החזר עבור דמי הרשמה. במידה וגובה ההחזר השתנה בין זמן ההודעה הראשונית של התלמיד לבית הספר ועד להודעה הסופית בנוגע לעזיבתו, זמן ההודעה הראשונית יהיה הקובע לעניין ההחזר.
 

זכויות והטבות לתלמידים:
1. הנחות והטבות לחלק מהסדנאות הנוספות שיתקיימו בביה"ס או במסגרת "בין שמיים לארץ".
2. תעודת סטודנט מטעם התאחדות הסטודנטים.
3. למסיימי שנה ד' - תעודת סיום וגיליון ציונים הכולל תיאור המקצועות ושעות הלימוד.
4. ייעוץ וליווי אישי, התאמת פרויקט לסיום הלימודים.
5. היתכנות השתלבות ב"מאחיה", עם סיום מסלול הלימודים.
6. קבלת סטודיו לחזרות בתעריף מוזל על בסיס מקום פנוי. בתיאום עם אחראי הסטודיו מטעם בית הספר.
 

הצהרת התלמיד:

ידוע לי שהאולמות שלנו מצולמים לצורכי אבטחה 24 שעות ביממה.
ידוע לי כי בית הספר עובד במסגרת עמותת "בין שמיים לארץ", עמותה שאינה למטרת רווח, וכי שכר הלימוד שמשולם על ידי לעמותה נועד לבסס תקציב שנתי לטובת כלל התלמידים שנרשמו לבית הספר. ברור לי ומוסכם עלי, כי טובת תלמידי בית הספר אינה מאפשרת החזר כספי מעבר למצוין בסעיף "הפסקת לימודים" גם אם הפסקת הלימודים הינה לגיטימית כגון בעיה/מגבלה בריאותית או כל סיבה אחרת.

בחתימתי הנני מצהיר כי אני בריא בגוף ובנפש וכשיר להשתתף בשיעורי תנועה.

 

 

 

שם התלמיד: ___________        חתימת התלמיד:______________        תאריך: ______________

bottom of page