זמנים תשפ"ב

ימי רביעי

8:30-9:00 - חימום אישי

9:00-10:30 - גאגא, מורים מתחלפים

11:00-12:30 - תאטרון מחול

13:00-14:30 - רליס

14:45-16:15 - גופי תורה

ימי שני

14:00-16:30 - קונטקט ורליס, בדגש על עבודת רצפה

17:00-19:30 - פרטנרינג ומודרני-אקרובטיקה

20:00-21:30 - קפוארה

*פתיחת שנת הלימודים: 11/10/21

*שנת הלימודים כוללת שני סמסטרים, בכל סמסטר 14 מפגשים

*הלומדים ביום רביעי לומדים את היום במלואו. יום שני הוא יום מודולרי בו אפשר לקחת כל אחד מהשיעורים בנפרד (בהתחייבות לשנה)

* ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת