זמנים תשפ"א

ימי חמישי

8:30-9:00 - חימום אישי

9:00-10:30 - טכניקה, סטפן פרי

11:00-12:30 - רפרטואר, סטפן פרי

13:00-14:30 - מודרני אקרובטיקה, צביקה היזיקיאס

ימי רביעי

ימי שני

8:30-9:00 - חימום אישי

9:00-10:30 - גאגא, מורים מתחלפים

11:00-12:30 - רליס/תאטרון מחול, אייל עוגן/חנן אננדו

13:00-14:30 - תאטרון מחול/מחול מודרני, חנן אננדו/אייל עוגן

14:45-16:15 - גופי תורה, אייל עוגן + ד"ר עידית סוסליק

16:00-16:30 - חימום אישי 

16:30-18:00 - ניאו קלסי, אילן קו

18:15-19:45 - רליס, תומר נבות

20:00-21:30 - קונטקט, תומר נבות

פתיחת שנת הלימודים: 19/10/20

שנת הלימודים כוללת שני סמסטרים, בכל סמסטר 14 מפגשים

* ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערכת

דברו אתנו

טל': 058-6887555

רח' הפרסה 3- קניון רב מכר תלפיות, ירושלים. 

כל עצמותי תאמרנה

בית הספר לתאטרון מחול לגברים