ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב נפתחה!

יום פתוח יתקיים ביום חמישי,

כ' באב, 29.7.21, בשעה 18:30, בסטודיו.

מתחם רב-חן, הפרסה 3 תלפיות, ירושלים. 

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום

אך מותנית בהרשמה מראש.

לנרשמים לשנה"ל ביום הפתוח

יינתנו 50% הנחה בדמי הרישום.

מוזמן להרשם כאן, ונתראה.

באיזה תאריך תגיע אלינו?