top of page

חזרה

מה זו סדנה בתנועה? 

מאת ישראל מחלב

 

 מה זה? כולם שואלים.

זהירות בדרכים? קורס בתעבורה? מנסים.

לא, זה משהו שקשור לגוף ולנפש לריקוד ומשחק ושירה.

אהה... יוגה טאיצ'י צ'יקוקו צ'יפופו וכאלה, זה הולך חזק היום מיד מוסיפים.

ואני מנסה להסביר, אך נעלמות המילים, מנסה ללכוד את החוויה ולהציגה במילים בנות תרבות לאנשי שלומנו ודורשי הוויתנו,

אך ה"תנועה" כדרכה מסתתרת, נחבאת, נעלמת, מהתלת...

ואני מתחיל להסס בתוכי ומחליט לנסות בדרך אחרת.

כן, יש בזה משהו גם מן היוגה והטאיצ'י, זה עובד על המודעות העצמית והתבונה הפנימית הקשר עם הזולת ועוד ועודמין סדנת זוגיות שכזו, מעירים מן הצד.

כן. אני עונה, לא.

מייד מסתייג,זה לא מתחיל בישיבה על כסאות במעגל אלא בשכיבה על הגב, בבניית השרירים במתיחת אברים.

ומה הקשר בין מתיחת אברים לתבונה הפנימית? חוזרים ומקשים.

תראו, זה מתחיל מהגוף, אני מנסה לקפוץ על ההזדמנות ומתחיל להרצות על רוכב ומרכבה, על אור וכלים על מנגינה וצלילים...

אך ככל שמתגבר המרצה שבי כך הולכות ומתרוקנות המילים שלי,

וככול שמתרוקנות המילים הולכות וגוברות הבהיות סביבי, עד שאני שם לב שאני בעצם לבדי והמבטים מפוזרים לכל מיני כיוונים.

אני כבר כמעט יוצא מדעתי, לא מצליח להסביר,

איך אפשר לעבור את הגשר הזה?!

להעביר חוויה מעולם לעולם, ריבון העולמים?!

וכך, ברגע של חוסר אונים, בהבנה שאנחנו כל כך קטנים למרות שאנחנו כל כך גדולים, פרץ לו לרגע קט אותו דבר חמקמק המסתתר במסתרי הגוף ומבעד למעבי התנועה ועטף אותנו ברגשי ניחומים ואהבה.

 

חזרה

bottom of page