top of page

שכר לימוד ומלגות תשע"ה

 

דמי הרשמה בתחילת שנה א': 400 ₪

שכר לימוד שנתי ליום בשבוע: 6900 ₪

 

ניתן לשלם בשמונה תשלומים באמצעות המחאות עבור עמותת הכוריאוגרפים. פריסת התשלומים היא בשמונה תשלומים החל מחודש אוקטובר ועד לחודש מאי, בעשירי של כל חודש.

 

הנחת הרשמה מוקדמת לנרשמים עד לא' אלול,

יינתנו על פי הפירוט הבא:

שנה א' – 600 ₪ תכנית מלאה/400 ₪ חצי תכנית

שנה ב' – 750 ₪ תכנית מלאה/500 ₪ חצי תכנית

שנה ג' – 900 ₪ תכנית מלאה/600 ₪ חצי תכנית

 

* מועד ההרשמה יקבע על פי מועד ביצוע התשלום לידי מזכירות בית הספר או שליחתו בדואר רשום ובתיאום בדוא"ל office@docdance.com

 

מלגות והטבות נוספות ינתנו בהתאם ועל פי התנאים המפורטים בחוברת המלגות של התאחדות הסטודנטים למלגות שאינן תלויות מוסד.

 

שכר לימוד למסלול לימודים לתואר ראשון בחינוך B.ed ותעודת הוראה הוא בתוספת על פי התכנית שמותאמת לכל תלמיד בנפרד.

bottom of page