top of page

הדחף לרוץ

יצירה מאת נדר רוסנו

מופע מוסיקלי פותח: אלון מלמד

16/3/15, 20:30, אולם ליאו מודל, מרכז ז'ראר בכר, ירושלים

ניתן לרכוש כרטיסים גם בטלפון: 02-6244582 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:30 

bottom of page