מסלול לימודים לתואר ראשון

ותעודת הוראה

 

בשנת הלימודים תשע"ד נפתח מסלול לימודים אקדמי שבמסגרתו חלק ניכר מהלימודים בכל עצמותי תאמרנה יהיו מוכרים לצורך תואר ראשון בחינוך B.ed ותעודת הוראה.

לאלו שברשותם תואר ראשון בחינוך B.ed ותעודת הוראה, ניתן יהיה לעשות הרחבת הסמכה לתחום תיאטרון/מחול.

בנוסף לכך הלימודים מוכרים לצורך קבלה ללימודי טיפול בתנועה.