top of page

חימום 3

 

חימום בן 20 דק'.

קהל היעד: סטודנטים לתיאטרון- מחול, מרקעים שונים.

 

עמידה פשוטה, קודקוד מושך מעלה, עורף ארוך, בית חזה פתוח, בטן אסופה פנימה, אגן ניטרלי, ברכיים כפופות, כפות רגליים תפסניות. מתחילים בשאיפה עמוקה ונשיפה, מספר פעמים.

 

סיבוב ראש (סנטר מעל כתף מצד לצד). אוזן לכתף מצד לצד. מעגלים איטיים עם הראש.

מעגלים בכתפיים, מרפקים, כפות ידיים, בית החזה, אגן, ומכאן על רגל אחת מעגלים בקרסול, פלקס ופויינט וגם ברגל השנייה.

נמשיך בהעברות משקל בכפות הרגליים. ניקח נשימה עמוקה, ובהוצאת האוויר נוריד פלג גוף עליון מטה. (מתיחה לגו הרפיית הכתפיים והעורף) ניתן גם להוציא קול. מספר פעמים.  

נחזור לעמידת מוצא ולכפות הרגליים : לשחק עם משקל הגוף לצידי כפות הרגליים, עקבים, בהונות, לסירוגין. רגל אחת הפוך מהשנייה וכדומה. 

מכאן נצא לחקירת כפות הרגליים בחלל הסטודיו ונוסיף נתון של מהירויות שונות וצורות הליכה שונות. כל זאת כאשר כפות הרגליים הן המובילות את התנועה בחלל. 

נחליף איבר מוביל – האגן, תנועות מעגליות, חדות, ארוכות, קצרות ואיתם נע כל הגוף, כהדהוד של תנועות האגן.

נסיים בהליכה פשוטה ונקייה בחלל. בגלגול עקב כרית בהונות, עם כל ההנחיות מפתיחת השיעור   (קודקוד מושך מעלה, עורף ארוך, בית חזה פתוח, בטן אסופה פנימה, אגן ניטרלי, ברכיים כפופות, כפות רגליים תפסניות.)

 

 

bottom of page