top of page

חימום 2

         

קהל יעד- כיתות בי"ס יסודי

גיל – 10-12

ניסיון – במסגרת שיעור תנועה יוצרת

מקום פעילות – סטודיו

נושא השיעור – עבודה עם חבלים

סוגי חבלים – חבל ארוך וחבל קצר לכל משתתף

 

מטרת החימום היא עוררות פיסית, תחושתית, בניית ריכוז וכניסה לעבודה.

משחקים בחבל:

  • הקבוצה עומדת במעגל כשהחבל מקיף וסוגר אותה, כולם נשענים על החבל, מתיישבים ומתרוממים, צריכים לסמוך אחד על השני ועל חלוקת משקל שווה בין כולם לבין החבל.

  • "הנחש בא"- מסובבים את החבל על הרצפה וכל הקבוצה צריכה לקפוץ בזמן שהחבל מגיע מתחת לרגליים שלהם.

  • חבל קפיצה – שניים מסובבים את החבל -

* אחד נכנס- שר –"אני מזמין ליום הולדתי את... שתתקיים בשעה..." ואז אותו אחד שנקרא בשמו 

   נכנס והם קופצים יחד.

* 2-4 – אחד נכנס קופץ 4 קפיצות אחרי 2 קפיצות נכנס הבא בתור ואז הראשון יוצא ואחרי עוד2 קפיצות של השני נכנס השלישי. דורש ריכוז וזריזות....

מעבודה בקבוצה עם החבל עוברים לעבודה בזוגות ומשם לעבודה ביחידים, כשהחבל בסופו של דבר בשלב ההטענה והיישום מאבד את התכלית שלו בתור חבל ומקבל דימויים אחרים.

 

 

bottom of page