top of page
תמונה ממש_edited.jpg

תכנית יצירה

 ימי שלישי 17:00-21:00

מסלול היצירה מיועד לאנשים שרוצים ליצור ולפגוש את

.היוצר שבתוכם

  המסלול מבקש ליצור מרחב ליצירה, תמיכה וליווי עבור

.מי שהיצירה מעניינת אותו ובליבו

במהלך השנה נתנסה בצורות ודרכים שונות לגעת ביצירה דרך תרגילים, פיתוח חומרים ועבודה בקבוצה בהובלת

.כוריאוגרף

.היצירה תעלה בערב סיכום של המסלול

bottom of page