top of page
תמונה ממש_edited.jpg

תכנית יצירה

 ימי שלישי 17:00-20:00

מסלול היצירה מיועד לאנשים שרוצים ליצור ולפגוש את

.היוצר שבתוכם

המסלול מבקש ליצור מרחב ליצירה, תמיכה וליווי עבור מי שהיצירה מעניינת אותו ובליבו - במהלך השנה נתנסה בצורות ודרכים שונות לגעת ביצירה דרך תרגילים, יצירות קצרות והשתתפות ביצירות של אחרים על מנת להרחיב את

.היריעה

בסוף השנה לכל אחד מהמשתתפים תהיה יצירה

קטנה, גדולה, נמוכה, גבוהה, לא משנה הצורה, העיקר שלכל

.אחד תהיה התנסות מעשית ומלאה בתהליך יצירה

.היצירות יעלו בערב סיכום של המסלול

bottom of page