top of page

 

איך להתבונן בתרגיל?  

       

 

התבוננות בריקוד

 

התבוננות בתרגיל היא דבר אקטיבי עד כדי השתתפות בו תוך כדי קליטה ושידור מצד הצופה, וכמובן מצד הרוקד. הזרימה בין הצופה לרוקד היא אין סופית – קליטה ושידור המכוננים דיאלוג חי ועכשווי.

 

לאחר הצגת התרגיל מתבקשים הצופים לתת את הקול שלהם על פי השלבים הבאים:

 

דו"ח תנועה: שלב ראשוני בו יינתן תיאור פורמליסטי ואובייקטיבי, חף מפרשנות ואמירה אישית, אודות הריקוד. מה קרה בו, מה נע, מהי הקומפוזיציה ומהן הצורות והמבנים.

 

הדימוי והסיפור: שלב מתקדם בו יינתן דיווח המציג את הדימויים והמשמעויות שצפו במהלך הצפייה. הרגשות שעלו והנקודות הפנימיות שהתעוררו עקב כך?

 

כיוונים: שלב סופי בו הצופה מביע את דעתו ונותן את כיווניו לאפשריות פיתוח החומר וגיבוש העבודה.

 

 

bottom of page