איך להתבונן בתרגיל?  

       

 

התבוננות בריקוד

 

התבוננות בתרגיל היא דבר אקטיבי עד כדי השתתפות בו תוך כדי קליטה ושידור מצד הצופה, וכמובן מצד הרוקד. הזרימה בין הצופה לרוקד היא אין סופית – קליטה ושידור המכוננים דיאלוג חי ועכשווי.

 

לאחר הצגת התרגיל מתבקשים הצופים לתת את הקול שלהם על פי השלבים הבאים:

 

דו"ח תנועה: שלב ראשוני בו יינתן תיאור פורמליסטי ואובייקטיבי, חף מפרשנות ואמירה אישית, אודות הריקוד. מה קרה בו, מה נע, מהי הקומפוזיציה ומהן הצורות והמבנים.

 

הדימוי והסיפור: שלב מתקדם בו יינתן דיווח המציג את הדימויים והמשמעויות שצפו במהלך הצפייה. הרגשות שעלו והנקודות הפנימיות שהתעוררו עקב כך?

 

כיוונים: שלב סופי בו הצופה מביע את דעתו ונותן את כיווניו לאפשריות פיתוח החומר וגיבוש העבודה.