top of page

סדר כניסה לגוף

 

 

ההבדלה: בראשית בדימוי הגוף, והגוף על האדמה בשכיבה, ישיבה, עמידה. הקשבה, סדר, משקל ונשימה. התחלה של חיים, התבוננות אל הרווחים והמרווחים, המגעים והניתוקים, מיפוי החללים, הקשתות, נקודות המשען והמסלולים דרכם עובר כח האדמה אל הגוף.

 

 

הנביעה: רמז של תנועה, זיהוי המקור, מים שקטים, משבי רוח עדינים, הכל עגול, ספיראלי, מתגלגל, זורם, מכיל בתוכו את הסיפור כולו. תמצית של חיים, התחלה של התרחבות, כיוונים מנוגדים. הרוח מזיזה את העלים, הדבורים מבקרות את הפרחים, פכפוך המים אל הסלע.

 

 

ההתגברות: קדימה ולמעלה, ימינה ולמטה, תנופה והשהייה, השהייה, התרסקות וקפיץ למעלה ואחורה – רצוא ושוב. פריצה והתכנסות, מעובר לכוכב, מפתוח לסגור, מאין ליש, השהיה ושהייה. בין שמים לארץ, בין מעוף לנפילה, חום, קפיציות, קשר לאדמה.

 

 

הפריצה: צעד, קרסוליים באוויר, רוח נגדית, אין חלל סטרילי, תנועה מנגד, קל, קל, קל... לקלוט את הסביבה, לשדר אליה, להיות לה תיבת תהודה, להיות לה מיתר, להיפגש, לומר מילה, להיפרד, להתנהג, לעשות עניין, לא לעשות עניין, להיפרד, לקחת אחריות, לקחת סיכון.

 

 

האיסוף: שקט, קשר לאדמה, לא לשכוח את האדמה, בין שמיים לארץ, משקל ונשימה, כפות רגליים תופסניות וקפיציות, קרסוליים רכים, ברכיים אל האדמה, אגן אסוף, שורשים, גזע, גבעול, כותרת, צוואר מפואר, ראש... מאור פנים, סוד החיוך הפנימי.

bottom of page