מה מביא?

אהרון מייטליס

 

מה מביא אותי לבכי?

תנועה עדינה כמו בתוך תחרה,

מפגש, ריקוד אחרון של אור ברמת המדבר שבוע אחד לפני יציאת מצריים.

 

 

דברו אתנו

טל': 058-6887555

רח' הפרסה 3- קניון רב מכר תלפיות, ירושלים. 

כל עצמותי תאמרנה

בית הספר לתאטרון מחול לגברים