top of page

מה מביא?

אהרון מייטליס

 

מה מביא אותי לבכי?

תנועה עדינה כמו בתוך תחרה,

מפגש, ריקוד אחרון של אור ברמת המדבר שבוע אחד לפני יציאת מצריים.

 

 

bottom of page