מה מביא?

אהרון מייטליס

 

מה מביא אותי לבכי?

תנועה עדינה כמו בתוך תחרה,

מפגש, ריקוד אחרון של אור ברמת המדבר שבוע אחד לפני יציאת מצריים.