עומד ישר

דוד גרושקו

 

עומד ישר מתארך בין שמים וארץ

פלייה קטן , שורשים ברגליים

האגן מתגלגל מחפש מקום

המחשבות מתרוצצות בין כאן לשם

רגל מתרוממת, נעה קדימה, המגדל נופל.

שוב, לעמוד, פלייה, עצמות, אגן, בין שמים וארץ

מתכונן, מחכה, תנועה

רגל מתרוממת, רונן צועק.

אני עדיין באין - לא יודע מה רוצה

אבל כשמסתכל לאחור - יודע להגיד זה היה זה.

כוונה, רצון, נוכחות - זה מופשט

שפה חדשה שהיא מהות התנועה.

מתמרכז, מתנתק, מתכוון, מתפזר

מנסה להאריך ב-אחד

בין שמים וארץ.

 

דברו אתנו

טל': 058-6887555

רח' יהושע ייבין 19 (עמק המצלבה)

ירושלים 9370510

כל עצמותי תאמרנה

בית הספר לתאטרון מחול לגברים