top of page

לגבולות של גוף

יובל אזולאי

סדנת מדבר, ניסן תש"ע.

 

 

מן המיצר קראתי

והוא שמע

ובא אלי

להרחיב לי את הגבולות

שחשבתי שהם כבר דפוסים על עצמם

 

גבולות של גוף

של קוצר רוח ועבודה קשה

קשיות עורף ושרירים.

 

 

מן המדבר קראתי

שוהה בין העליות והירידות של מצב הרוח

והוא שלח אלי שבילים

עולים ויורדים

מטפסים מתפתלים

נעטפים בירוק עדין.

 

מתיחות

ונשימות

עד לעומק התפיסות

 

הלכנו במעגלים

עצמנו ופקחנו עיניים לסירוגין

משם התרוצצנו לכל אבר

כדי לשבר את ההרגלים

 

הליכה, ריצה, הליכה

עמידה, שכיבה

טלטול, גלגול

סגירה, פתיחה

שכיבה, קימה

עמידה , תנועה

ריצה

 

 

Freeze

 

 

Go

 

 

bottom of page