top of page

ידידיה מנדלבאום          

 

לשכב על הרצפה, לנשום, להרגיש את הקשר של כל איברי הגוף לרצפה, רגל, שוק, ירך, אגן, גב תחתון האם כל האיברים נוגעים ברצפה? האם הגב התחתון נוגע ברצפה? גב עליון שכמות זרועות , כפות ידיים ועורף, לדמיין מסביב לגוף מעגל שהטבור במרכזו והוא רחב קצת יותר מהגוף. איפה אתם נמצאים ביחס למעגל. תראו את התמונה מלמעלה.

 

לקום , ללכת הליכה טבעית מסביב למעגל. לתת תשומת לב להליכה, לכל האברים אולי כדאי לפרט את שליחת תשומת הלב התחושתית לכל איבר בנפרד.... יש חבל שמחובר לאגן, ובמחיאת כף הוא נמשך למעלה, ואתם תלויים מהאגן.

 

לרכך את ההליכה, להפוך כיוון, לרכך את הגוף ולעשות גלגול קטן תוך כדי סיבוב. אתם יכולים להרגיש נטייה קלה או אולי סימון בלבד של הגוף בעמוד השדרה לכיוון מרכז המעגל. להסתובב מסביב לעיגול, הליכה מהירה, הליכה איטית, הליכה בינונית. לחזור להליכה רכה שהרצפה בה היא כמו ספוג.

 

להישכב בתנוחת עובר במרכז המעגל. התחלת תנועה מקצה העורף. תנודה בלבד. כמו עלה קטן ברוח. לדחוף מקצה הישבן ולהעביר את המשקל לראש. לקפל את האצבעות, ולהעביר את המשקל לרגליים. האגן מתרומם, והראש נשאר תלוי. עולים חוליה חוליה עד שניצבים זקופים.

שקט, להקשיב לגוף. לתת לכל האברים לדבר. לבחור אצבע אחת ולקפל אותה, לפתוח אותה, להוסיף אצבע ולחזור על כך מספר פעמיים, 3 אצבעות , כל האצבעות. תנועה חופשית במפרק היד.

 

ביד השנייה. סיבובים של מפרק כף היד. פתיחה וסגירה של מפרק המרפק,  מעבר על כל המפרקים בגוף. סיכום בתנועה בתוך המסגרת של כל הגוף עם מפרקים.

עכשיו אפשר לנוע במקום בלי לזוז תנועה חופשית מתוך אותם תנועות שגילינו מהמפרקים.

לצאת למעגל ולחזור להליכה החופשית, אם אפשרויות נפילה. לפי שיפטים שאתן,  shift, לצאת ולהיכנס .

 

לחזור להליכה חופשית. ניסיון כניסה לתוך הבימה אותה אתם מקיפים. להיכנס צעד צעד בתנועות התגנבות לתוך הבימה, ולצאת, לחזור לעבודה חופשית. אפשר לעשות את הכניסה בהליכת הגיישה היפנית.

 

להתחבר לזוגות. אחד מבני הזוג המצא בתוך הבימה על כל המשתמע מכך, בעוד השני מקיף אותו מסביב. החלפה לפי מחיאת כף. כעת נעבור למצב בו כל זוג מחליף בעצמו. בין שני המקומות האלו.

 

כל הקבוצה מתחילה להקיף במה אחת גדולה. כעת, כולם מתחילים לנוע לכיוון מרכז הקבוצה בהליכת גיישה יפנית, כאשר מגיעים למרכז להסתובב. פריז.

 

סיום.

 

bottom of page