top of page

כיתה ג' 5          

 

סיטואציות מחיי התלמידים- קונפליקט

  • חימום גופני : מתיחתם והזזתם של איברים תוך אמירת שם האיבר עליו עובדים. בחלק זה ניתן להתאים או לא להתאים את ביטויו המילולי של האיבר לקצב תזוזתו.

  • תרגיל אצבע : מעגל זוגות – כל זוג באמצע מנסה לגעת בגבו של האחר.

  • תרגיל צייד ניצוד: 2 שורות תלמידים אחת מול השנייה. זוג תלמידים שעובד בתחומי המסדרון אותו יוצרים התלמידים. אחד מבני הזוג הוא הציד והשני הוא הניצוד, שניהם עובדים עם עיניים עצומות.

  • הטענה: מעבר לסיטואציות מחיי התלמידים : התלמידים יקבלו סיטואציות שקרובות לחייהם כגון – תור לברזייה, מגרש משחקים, שעורי בית מול משחק עם חברים וכדומה. העבודה תעשה בזוגות מול שאר התלמידים ותוך כדי נתינת הנחיות.

  • יישום: חלוקה לזוגות : כל מדריכה לוקחת מספר זוגות ומנחה אותם לעבודה על קונפליקט אותו הם מוצאים – מחדדת איתם רצונות ופעולות.

  • צפייה בעבודת הזוגות.

 

רפלקציה:

  • הרעיון בחימום היווה קרקע טובה לחיבור נושא הניגוד. שכן היה על התלמידים לומר את שם האיבר שלא כדרך הפעלתו הפיזית. החיבור הפיזי למושג הקונפליקט הוא נכון לטעמי.

  • במשחק הציד והניצוד היה הרבה רעש, שהפריע לשקט שהמשחק דורש על מנת ליצור את המתח בקונפליקט.על כן לא הייתה כל כך הבנה לדעתי, את עניין המתח שהתרגיל יוצר אך נראה כי הילדים נהנו בכל זאת.

  • בשלב הסיטואציות היה קושי ליצור דיאלוג שלם לפתרון הקונפליקט. הילדים היו עסוקים בוויתור לפרטנר העומד מולם או לחילופין בעקשנות על שלהם. הדבר לא תרם לזרימת הדיאלוג. כאן לדעתי צריך להיות הדגש בשיעור הבא. הם אינם מקשיבים לפרטנר ולוקחים ממנו על מנת להמשיך.

 

 

bottom of page