top of page

כיתה ג' 4          

 

 

קונפליקט דרך חפץ

 

מטרה: הבהרת המושג קונפליקט, ניסיון למצוא פתרונות לקונפליקט ולנהל משא ומתן.

חימום:

1.  חימום ב"קונפליקט", עבודה על תנועות מנוגדות בו זמנית.

2. משחק הזנבות, לכל ילד שרשרת וזנב. על כל אחד להשיג כמה שיותר זנבות ולשמור על שלו. אם ילד איבד את הזנב שלו הוא הופך את השרשרת לזנב ואם איבד גם את השרשרת הוא יוצא מהמשחק.

 

הטענה:

  •  פתקים: משימה קבוצתית כאשר לכל קבוצה יש פתק בו כתובה המשימה (רצון). המשימות בחלקן מהוות מכשול אחת לשנייה.

  • שלב ראשון: שלב פיזי- על הקבוצה לבצע את המשימה בזמן הכי מהר. הערות: חוק ראשון- אסור לגעת בחפץ ששחקן אחר נוגע בו. חוק שני- אסור למשוך ולדחוף שחקנים. חוק שלישי- שחקן שיתפרע פוסל את הקבוצה שלו. חוק רביעי- אסור לדגור על חפצים.

  • שלב שני:שלב דיאלוג - על הקבוצה לבצע את המשימה בדיבור בלבד תוך ניהול משא ומתן.

אופן ביצוע שלב זה: חברי הקבוצה מתיישבים סביב החישוק שלהם. נבחר נציג והוא אחראי על ניהול המו"מ מול הקבוצה השנייה תוך התייעצות עם קבוצתו.

  • יישום: קונפליקט על חפץ יחיד- שרפרף.

כל הכיתה יושבת ומזמינים לבמה שני ילדים. מוצג בפניהם מקום וקונפליקט.

שלב 1: פיתרון פיזי למימוש הרצון.

שלב 2: פיתרון מילולי למימוש הרצון- ניהול דו שיח.

מקיימים שלושה סבבים כאלה: כיסא אוטובוס, שירותים, הצצה מעבר לחומה.

  • חלוקה לקבוצות:

כל קבוצה מקבלת בין 1-3 שרפרפים לפי בחירתה. עליהם להכין סיטואציה עם קונפליקט ולהציג.

דיון.

רפלקציה:

היה שיתוף פעולה במהלך השיעור. לא היו הפרעות והתפרצויות. השיעור היה בנוי ממשחקים רבים, דבר שגרם לאווירה חיובית ושמחה. בשלב הפתרון הפיזי לקונפליקט, כאשר כל קבוצה הייתה צריכה להשיג את הכדורים היה קצת רעש, אך רעש חיובי שכן יש כאן קונפליקט וזוהי המטרה, בכדי שהתלמידים יחוו את חוויות הקונפליקט ויבינו זאת. בשלב הדיון הם למדו כיצד אפשר לנהל משא ומתן ובעצם ליצור דיאלוג מילולי. עוד נלמד: כיצד מגשרים על בעיה. הילדים הוסיפו ואמרו כי הם למדו מהשיעור שניתן לפתור קונפליקטים דרך שיחה.

 

bottom of page