top of page

כיתה יב' 1          

 

מטרה: יצירת סיטואציה מתוך מצב פיזי.

 

  • חימום פיזי במעגל. נשימות, מתיחות, ניעורים כניסה לריכוז.

  • חימום קולי קצר.

  • ריצה קלה בחדר, עד שהמנחה אומרת "פריז" ונעצרים בפסל. חזרה על התרגיל כמה פעמים.

  • ריקוד חופשי לצלילי מוסיקה משתנה עד שהמנחה אומרת "פריז" ונעצרים שוב בפסל. שימת דגש על השוני בין הפסלים שנוצרו מהריצה ובין הפסלים שנוצרו מהריקוד.

לאחר כמה פעמים המנחה עוברת מפסל לפסל ונוגעת בו. פסל שנגעו צריך לומר מילה שיוצאת מתוך הפסל, המצב הפיזי אליו הגיע. חזרה על התרגיל ובהמשך משפט במקום מילה.

  • פיתוח התרגיל- רוקדים בזוגות ומתוך הפסל שנוצר בין השניים, כל אחד אומר מילה שמתייחסת     

      למצב הפיזי המשותף שנוצר ביניהם.

  • כל אחד בוחר לעצמו שלושה פסלים בגבהים שונים. מתחלקים לזוגות ולפי הנחייה עוברים בין הפסלים השונים (1, 2, 3) ומתוך הפסל הזוגי שנוצר אומרים מילה אחת ולאחר מכן משפט. (אופציה להחלפת זוגות.)

 

  • עומדים בשני טורים בצידי החדר הראשון בטור אחד נכנס לאמצע, יוצר פסל, נכנס הראשון מהטור השני, מתאים את עצמו לפסל הראשון במגע, כך שנוצר פסל משותף, ומתוך הפסל יוצאים לסיטואציה קצרצרה עם טקסט. אחד אומר משפט, השני מגיב, ראשון מחזיר ושני סוגר. שני משפטים לכל אחד. הסיטואציה נגמרת בפריז לאחר שנאמרו ארבעת המשפטים. אז יוצא הראשון ונכנס הבא בתור, מתאים את עצמו לפסל בו נמצא השני ויוצרים סיטואציה   חדשה. וחוזר חלילה. 

 

  • כולם יושבים. שלושה על הבמה, כל אחד בפסל בגובה שונה. "הקהל" מחליט על המקום בו תתרחש הסיטואציה. השלושה יוצאים לאימפרוביזציה מתוך המצב הפיזי בהתייחסות למקום הנתון, כאשר ההגבלה היא שמוכרחים לשנות גבהים ואסור ששניים יהיו באותו גובה. ממשיכים עד שהמנחה אומרת "פריז". שלושה אחרים עולים לבמה ונכנסים לפסלים הקיימים. השלושה הראשונים יורדים ומתחילה אימפרוביזציה חדשה וכן הלאה.

 

  • סיכום.

 

bottom of page