top of page

אדגר יאנסן למד באקדמיה הממלכתית לאמנות באמסטרדם וכיום הוא עובד באמסטרדם כצייר. כאימפרסיוניסט אמיתי, נוהג אדגר לעבוד דרך התבוננות ישירה. הרבה מעבודתו מוקדשת לתפיסת מוסיקאים ורקדנים בשעת קונצרטים, הופעות, חזרות, וג'אם סשנים. על ידי דרכו המשוחררת והזורמת של ציור ורישום, מסוגל אדגר להציע את חופש התנועה ולבטא את הדמות של המוסיקה ושל הריקוד. אדגר ביקר בישראל ועבד עם חברי כל עצמותי תאמרנה.

(c) כל הרישומים מוגנים בזכויות יוצרים - העתקה אסורה ללא רשות מהאמן.

drawing by: Edgar Jansen © Edgar Jansen 2003

bottom of page