top of page

היסטוריה של המחול

 

תקופה קמאית משחר האדם ועד 1000 לפנה'ס :

בחברה שיבטית התפתחה אמונה לאלילים להם שליטה על כוחות הטבע . התפתח מחול פולחני ומטרת הריקוד -הבטחת הקיום. חלק מריקודים נשמרו בצורתם הכמעט מקורית בשבטים באפריקה, דרום אמריקה ואוסטרליה.

אפיון - רגשסוג מחול – אתני, פולחני 

 

העת העתיקה -יוון ורומי  מ 1000 לפנה'ס ועד 400 לספירה

יוון אימפריה גדולה ונאורה שהיוותה מודל חיקוי לרומאים שבאו אחריה. עמדו בה על גדולת האדם ויכולתו ,אפילו לאלים צורת אדם. לאדם מיוחסות נאורות, תבונה וחשיבות , העולם והאמנות באים לשרת את האדם.

אפיון - שכלסוג מחול – בתיאטרון היווני ששרשיו פולחניים- תחילת מחול אמנותי, ריקודי מלחמה, ריקודים ספורטיביים

 

ימי הביניים   מ 400 ועד 1400 לספירה

תקופת הדת הקתולית והכנסיה. האדם נצרך להאמין , לא לחשוב, לא להבין. העולם והאדם כחלק מהיקום, באים לשרת את  האל, גם האמנות משרתת את האל. הדת הנוצרית לא מעודדת את המחול.

אפיון - רגשסוג מחול – עממי ,תחילת חברתי  

 

רנסאנס   מ 1400 ועד 1600 לספירה

לידה מחדש של ערכי התקופה הקלאסית. האמנות חוזרת לשרת את האדם.

אפיון – שכלסוג מחול – עממי, חברתי, תחילת בימתי    

 

בארוק   מ 1600 ועד 1750 לספירה

תקופה בה האמנות בעלת גודש וקישוטיות רבה. באדריכלות התבלט הקישוט הססגוני ,הצבעוני, רב הפרטים. במחולתחילת התפתחות המחול האמנותי מתוך המחול החברתי. התמקצעות:1661 האקדמיה למחול שהוקמה ע'י לואי ה14. 

אפיון – רגשסוג מחול – עממי, חברתי, בימתי 

 

תקופה פרה רומנטית (קלאסית)   מ 1750 ועד 1800  לספירהתקופה המבוססת על שכלתנות, והגיון. באמנויות השונות מתפתחים חוקי אסטטיקה ברורים ונוקשים הדורשיםדיוק, סימטריה, סדר. במחול - תקופת מעבר, וירטואוזיות לעומת אקספרסיביות.  

אפיון – שכלסוג מחול – בימתי  

 

תקופה רומנטית  מ1800 ועד 1890 לספירה

תקופה בה חוזרת לגיטימציה לרגשות האדם. באומנויות השונות ההשראה היא מצבי רוח ורגשות. במחול - שיא של התפתחות - המחול מגיע למעמד של אמנות עצמאית וחשובה. הרקדניות הגדולות הן הסלבריטאיות של התקופה. במחצית השניה של המאה, באירופה דעיכה. המרכז עובר לרוסיה והדגש על רושם ווירטואוזיות .  

אפיון - רגש. סוג מחול – בימתי (עממי כמקור השראה) 

 

תקופה מודרנית   מ 1890 ועד 1960 לספירהחזרה להגיון ושכל. התפתחויות ושינויים רבים במדע, תעשיה, חברה . במחול- התפתחות עושר של דרכי ביטוי.

אפיון - שכלסוג מחול – בימתי ,השראה מכל הסוגים ומכל התקופות .דמויות - איזדורה דנקן, חוזה לימון, מרתה גראם, קנינגהם, בארה"ב. באירופה - תיאטרון מחול או מחול ההבעה - קורט יוס, לאבאן, מרי ויגמן.

 

תקופה פוסטמודרנית הכוללת גם את המחול העכשווי 1960 ועד היוםשאלות אודות המעשה המחולי, מחול קהילתי - קונטקט אימפרוביזציה, קואופרטיבים יוצרים.מגמת הnondance והפרפורמס נכנסת לבמת המחול, בין תחומיות - מחול זה לא "רק מחול".

איפיון - אמנות קונספטואלית, מקצועי המשתף קהילה, פורמליסטי בארה"ב, הבעתי באירופה.סוג מחול - הכל לגיטימי, הבמה מתמקצעה מאוד ברמה הטכנית והטכנולוגית.דמויות - איוון ריינר, דיויד גורדון, סטיב פקסטון - קבוצת ג'דסון בניו יורק.באירופה - פינה באוש, dv8, סשה וולטס. 

 

הערות:

# החלוקה הכרונולוגית על פי השנים אינה בחיתוך מדויק .קיימת חפיפה ומעברים הדרגתיים בין תקופה לתקופה.

# שמות התקופות זהים לתקופות היסטוריות ותקופות בתולדות האמנות אך אין חפיפה מדוייקת בינהם כי למחול  התפתחות עצמאית ויחודית.

# החלוקה לתקופות ומתן השמות נעשתה בדרך כלל לאחר חלוף התקופה, לכן לפעמים היו השמות טעונים בערך  שיפוטי- תקופת 'ימי הבינים החשוכים' לעומת 'רנסאנס' (לידה מחדש ) . 

bottom of page