top of page

חזרה

תכונת הגוף

חנניה שוורץ

 

הרב קוק,"שמונה קבצים", קובץ ב':

קנג. תכונת הגוף היא מעוררת פעולה, והפעולה רגש, והרגש מחשבה. אלמלא ירד הגוף בנטייתו המוסרית, מצד הסיבות של חטא הקדום, היו ההפעלות הללו הולכות ישר, ופולחן הטבע, הנובע מתכונת הגוף. היה עולה ישר למכון עבודת ד' קדושה. אבל הגוף ירד, תביעותיו נעשו מעוקלות, הרגשותיו מטומטמות, ובחיי החברה פעולתו והשפעתו זעומה מאד, ובחיי ההויה הינו הסיג המפריד את האחדות הסגולית, אשר כל זה גורם, שדוקא אור מרומים מיישר הכל, והנשמה מוכרחת למשול ולהשפיע...

 

 

מאז ינקותי נמשכתי למרחבי התנועה והריקוד. הייתי לאשכנזי הצעיר ביותר ששלט ברזי הצעד התמני וה"דעסא" לסוגיה, גם כל מכמני ה"הורה" של ריקודי בר-מצוות עם שלל הווריאציות השונות ומשונות (וכמובן "ברוך הגבר" המונומנטאלי). אך עם בגרותי נשתכחה האהבה וקבלה מקום ברגעי חסד של חתונות, שהרי חתונה זו מסיבת הריקודים היחידה שיש לעולם הדתי להציע כרגע...

 

הסבב השני שלי עם עולם הגוף והתנועה התחיל ממקום אחר. בתוך היכלות הישיבה הקדושה עמלתי רבות בלכנוס לפני ולפנים, להעמיק בחכמת החיים ולברר דרכים מאירים בעבודת ה'. ככל שצלחה דרכי רק העמיק בקרבי החוסר והפער שקיים בין תודעות החיים הגבוהות לבין היכולת להכיל אותם בחיי. קריאת הכיוון של עולם הברכה והתפילה הפך להיות תובעני ועצום כאשר אורחות החיים הדתיות הנורמטיביות לא הצליחו להדביק את התהום שנפער בין עולמי הפנימי לכליי מבטאו הצרים. בנקודה זו נפגשתי מחדש בעולם התנועה והמחול. הגוף לאט לאט הפך לשער הראשי שלי לכניסה למרחבים פנימיים, ואף התגבש ככלי ביטוי מרכזי למאווי הדתיים. היכולת להמיר את תעצומות הנפש בתפילה לשפה גופנית, לחוש את כפות רגלי לוחצות את האדמה ואת חלל החזה רפוי ומלא ברחשי תודה ושמחה, אותה יכולת נהפכה במהלך חיי לחלק אינטגראלי מהיום יום שלי. זיכרונות קדומים על עולם שבו הגוף הוא חוליה חיונית במבטא האלוקי-דתי החלו לצוף בקרבי. שיבה לארצנו מעוררת את השיבה לגופינו.

 

יהי רצון שנזכה לנקות את גופינו מרעליו השונים ונהפכו למרכבת כבוד לחיים מלאים קודש ברכה וייחוד.

 

בברכת "כל עצמותי תאמרנה"

חנניה

 

חזרה

bottom of page