top of page

חזרה

הודעה שנשלחה

ישראל מחלב

 

מארץ תצמח

מכפות רגליים מושרשות

מאדמה

משמים נשקף

בבואתך

השלם

הזוהר

כל כך

רוצה לכתוב שולחן

ערוך כל טוב

לך

לכם

כל כך רוצה לכתוב

את-האור

לרקוד את היופי הטמון

ברגבי אדמה שהתפוררה

מגזעי עצי חיים

ומקולות האושר

למזוג כוסות רצון

עסיסיים

רימוניים

לכל עייפי החומר

ורגוזי החיים

עד יתמו הכלים

לך

אלוהי המותרים האסורים.

 

חזרה

bottom of page