מקום

נפתלי גולדשטיין

 

מקום,

סוגר,

לחץ,

שחרור,

פתיחה,

כיוון,

התרגעות.